PPS Erl vom MönchswaldPPS Erl vom Mönchswald
PPS Erl vom Mönchswald

Erl vom Mönchswald * 19.07.2008

ZB Nr. PP 14386 | DGStB 60810 | Zuchtzulassung 16.02.2010

...

 

Röntgen
HD B1
Form-/Haarwert sg/sg

Btr

Vbr

HN

LN

S

SWII

 

 

VJP | 72 Punkte
HZP |
EH-HZP | 199 Punkte
VGP | 325 Punkte im II. ''Preis
Bundes-VGP | 292 Punkte im III. Preis ÜF Totverweiser
Zuchtblatt PPS Erl vom Mönchswald